Zamość

Zamość to historyczne miasto w południowo-wschodniej Polsce, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Leży w południowej części województwa lubelskiego (od 1999 r.), Około 90 km od Lublina, 247 km od Warszawy. W 2014 roku liczba mieszkańców wynosiła 65149.

Historyczne centrum Zamościa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1992 roku decyzją XVI zwyczajnej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w dniach 7-14 grudnia 1992 roku w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z opisem UNESCO.

Zamość to wyjątkowy przykład renesansowego miasta w Europie Środkowej, konsekwentnie projektowany i budowany zgodnie z włoskimi teoriami „miasta idealnego”, w oparciu o plan będący efektem doskonałej współpracy otwartego twórcy, Jan Zamoyski i wybitny architekt Bernardo Morando. Zamość to wybitny przykład nowatorskiego podejścia do urbanistyki, łączącego funkcje zespołu urbanistycznego, rezydencji i twierdzy zgodnie z konsekwentnie realizowaną koncepcją renesansową. Efektem tego jest jednorodna stylistycznie kompozycja urbanistyczna o wysokim poziomie walorów architektonicznych i krajobrazowych. Prawdziwym atutem tej wspaniałej budowli było jej twórcze wzbogacenie o lokalne osiągnięcia artystycznej architektury.

Source: Wikipedia